Projektowanie i druk materiałów reklamowych, informacyjnych i użytkowych.